Záruční podmínky a reklamační řád

Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytne záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáno se zárukou minimálně 24 měsíců,na náhradní díly se zárukou 6měsíců.Zboží v sekci výprodej má záruku pokud není uvedeno jinak 12měsíců.  Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy telefonicky nebo písemně, nejpozději však do 24hodin od převzetí zboží.

Reklamační řád

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky od kurýra nebo z pošty, na místě zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.
V případě reklamace je kupující povinen toto oznámit elektronicky na adresu prodávajícího a na základě posouzení vyšle prodávající servisního technika nebo zašle kupující reklamované zboží na adresu provozovny společnosti T.V.P.Servis s.r.o. Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat: reklamované zboží včetně příslušenství, kopii faktury, popis závady a kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail. Zboží je nutné zasílat buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata!
Reklamované zboží musí být dodáno čisté a mechanicky nepoškozené.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  •  Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 
  • Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 
  • Zboží u kterého je vyžadována odborná instalace firmou, je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace uznána. 
  • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
  • Poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím výrobku , opotřebením a mechanickým poškozením 
  • Používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v ČR
     

V případě neoprávněné reklamace hradí spotřebitel práci servisního technika. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. 


» Aktuell keine neuen Produkte

Naše Provozovny

Brno Pražáková 52 , 619 00 Prodejna , sklad , servisní místo ------------------------------------------------------------- Dvorce Olomoucká 132 , 793 68 Sídlo společnosti , Výdejní místo N.D.